Bestyrelsens beretning 2012

Indledning
Det har været et dejligt travlt år i 2012. Vi har haft mange aktiviteter, og der har været flere deltagere end tidligere. I år har vi haft 2.822 deltagere fordelt på vores 54 arrangementer. Det er en stigning på 580 deltagere i forhold til 2011. Det har også resulteret i flere medlemmer, da vi haft en nettotilgang på 12 medlemmer, så vi nu er på 117 medlemmer.

I 2012 har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder, og suppleanterne er med til alle vores møder og de yder et lige så stort arbejde som bestyrelsesmedlemmerne. Kun i tilfælde af en afstemning i bestyrelsen har de ikke stemmeret, men der har ikke været afstemning i flere år.

Der har også været deltagelse i Fodslaws to møder i region 2, og heraf har det ene været afholdt her i Viborg.

Vi har også deltaget i Fodslaws Repræsentantskabsmøde i København samt DMF (Dansk Motionsforbund) repræsentantskabsmøde. Ved Fodslaws møde arrangerede vi sammen med Fodslaw Jammerbugten en bustur for jyderne til København og dette arrangement betalte vores egne transportudgifter.

Vi startede med Vandre Team Viborg som skulle inspirere til lidt længere ture. Her var der en orienteringsaften i februar og et foredrag med Borgmester Søren Pape i juni. Begge dele var godt besøgt men det resulterede kun i en ny deltager på Hærvejsvandringen.

Tæl skridt kampagnen som er arrangeret af Dansk Firmaidræt i ugerne 10 – 11 – 12 havde 12 deltagere.

Arrangementer
Vi startede året med vintermarchen, hvor der var 231 deltagere på de fire ruter i plantagerne.

Vores vandresæson startede i februar med banko den første tirsdag, og så var der normale træningsture de næste tirsdage.

Marts måned er en aktiv måned med 7 arrangementer, for ud over vores tirsdagsture havde vi Bryggermarch med 320 (+99) deltagere, en bustur til Husum 43, og Hjarbæk Fjord rundt med 78 (-5) deltagere på vandreturen og så prøvede vi med en cykeltur i samarbejde med Dansk cyklistforbund, hvor der kom 10 deltagere.

I april havde vi vores påsketure fra Hald Ege skole, hvor vi startede med lørdagsturen med 42 deltagere. Søndagsturen med 280 (+35) heraf 38 på påskeægsturen, og her havde vi 6 cyklister. Der var også vores almindelige tirsdagsture i Dollerup Bakker, ved Birke sø sammen med Fodslaw Skive og så i Flensborg plantage samt en tur ved Flyvepladsen.

Da det blev lyst om aftenen startede vi med tre ture hver tirsdag, og det har fået flere til at komme. Der har hver gang været mellem 3 og 9 deltagere på den nye korte tur, hvor ruten er ca. 3 km lang og hastigheden også er lav.

I maj havde vi tirsdagsture i, Hjarbæk, Ø Bakker, Ø Dalen og Daugbjerg, og så sluttede måneden med Søndersømarchen med 83 (-5) deltagere.

Juni og så prøvede vi Hald Sø for 3. gang som IVV tur. I år var deltagerantallet 69 (-7) deltagere. Tirsdagsture i Undalslund, Dollerup Bakker, ved Søndersø og fra Søndre Skole.

I august havde vi 5 tirsdagsture i Vinkel, , Rødding Hjarbæk, Stoholm og i plantagerne + en fællestur til Hammel med 6 deltagere fra vores forening, hvor Kjellerup havde inviteret. Her var der over 130 med fra forskellige foreninger.

September, oktober og november startede vi byturene med hver sø en gang om måneden og så ellers forskellige ruter i byen. Vi havde også en lørdagstur i sep til Resen Brunkulslejer med 10 deltagere. Den 29. september havde vi for anden gang Hjarbæk Efterårsvandring med 74 deltagere (+7) samt 7 på cykel.

Mandag i efterårsferien prøvede vi med en lommelygtetur sammen med Viborg Kommune. Vi synes, at det blev en succes for der var 36 børn og 31 voksne. Busturen til Schleswig blev aflyst pga. for få deltagere.

I november havde første og sidste tirsdag med film fra gamle vist og fortalt af Benny Krog.

December med julehygge og pakkespil og for første gang havde vi ingen julemotionstur.

Tak til alle.

Fodslaw Viborg