Bestyrelsens beretning 2014

Indledning
Det har været et dejligt travlt år i 2014. Vi har haft mange aktiviteter, men der har ikke været flere deltagere end tidligere. I år har vi haft 2.260 deltagere fordelt på vores 57 arrangementer. Det er et fald på ca. 500 deltagere i forhold til 2013.  Noget af nedgangen skyldes en aflyst bustur til Husum, ingen Efterårsvandring og dårligt vejr i oktober.

Det har ikke haft indvirkning på færre medlemmer, for vi var her ved nytår 142 medlemmer, og det er 2 mere end sidste år. Der har dog været noget udskiftning med 18 indmeldelser og 16 udmeldelser.

I 2014 har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder, og suppleanterne er med til alle vores møder. De yder et lige så stort arbejde som bestyrelsesmedlemmerne. Kun i tilfælde af en afstemning i bestyrelsen har de ikke stemmeret, men der har ikke været afstemning i flere år.

Der har også været deltagelse i Fodslaws to møder i region 2 samt deltagelse i Fodslaws  Repræsentantskabsmøde i Brande og DMF (Dansk Motionsforbund) repræsentantskabsmøde i Århus.

Arrangementer
Vi startede året med vintermarchen i januar, hvor der var 244 deltagere på de fire ruter i plantagerne. Herefter startede vores træningssæson 14. januar med vandreture om tirsdagen.

I februar havde vi det årlige banko den første tirsdag, og så var der normale træningsture og generalforsamling.

Marts måned havde 6 arrangementer, for ud over vores tirsdagsture havde vi Hjarbæk Fjord rundt med 71 deltager og Bryggermarch med 245 deltagere. Busturen til Husum blev aflyst.

Da det blev lyst om aftenen, startede vi igen med tre ture hver tirsdag, og det har fået lidt flere til at komme. Der har hver gang været fra 3 og op til16 deltagere på den nye korte tur, hvor ruten er ca. 3 km lang, og hvor hastigheden er lav, så alle kan være med.

I april var der vores almindelige tirsdagsture i Dollerup Bakker, Skals, ved Birke sø sammen med Fodslaw Skive og så en ny tur i Roum med 66 deltagere. Turen til Fur Bryghus havde 39 deltagere. Så havde vi vores påsketure fra Hald Ege skole, hvor vi startede med lørdagsturen med 38 deltagere. Søndagsturen med 262 heraf 22 på påskeægsturen + forældre, og så var der 6 cyklister fra cyklistforbundet.

I maj havde vi tirsdagsture i, Hjarbæk, Ø Bakker, Ø Dalen og Daugbjerg, og så sluttede måneden med Søndersømarchen med 86 deltagere (gratis for medlemmer). Vi har indgået en aftale med Naturstyrelsen (Steen Bonne Rasmussen) om rutepleje på ruterne i deres områder. I 2014 var vi ude og klippe samt opmale de gule ruter.

I juni prøvede vi Hald Sø for 5. gang som IVV tur. I år var deltagerantallet 28. Om tirsdagen var der ture i Undallslund, Dollerup Bakker, ved Søndersø og fra Søndre Skole.  I juli var der Hærvejsvandring, hvor der var 13 deltagere fra Fodslaw – 7 hjælpere og 6 vandrere.

I august havde vi 5 tirsdagsture i Vinkel, Hjarbæk, Rødding, Ø-dalen og en ny tur i Kapeldalen. Bølling Sø med 19 deltagere. Vi deltog for første gang i 24 timersløbet.

September, oktober og november startede vi med Nørresø en gang om måneden og Søndersø en gang om måneden, og derudover er der byture. I september havde vi igen en tur omkring Bølling sø med frokost og 19 deltagere.

Mandag i efterårsferien havde vi igen en lommelygtetur i Troldeslugten sammen med Viborg Kommune. Det blev en succes med 44 børn og 45 voksne.

December kom med julehygge og pakkespil, og så prøvede vi at holde julefrokost (39). Vores permanente rute ”Den grønne vandrerute” (49)

Fremtid
Tirsdagsturene fortsætter som hidtil.

Nyt 2015 bliver med vinterferieaktiviteter sammen med Viborg kommune. Vi gentager 24 timerløbet og vil forsøge med 1- 2 hold. Prisen for at deltage er at anskaffe sig en af de blå Fodslaw t-hirts.

Nyt er også 5 bryghusture. Her har vi taget de 3 som vi tidligere har haft og så 2 nye. Dem, der tager alle 5 får et Fodslaw Bryggerkrus.

I år skal vi også ud og opmærke ruter, og denne gang er det de røde ruter, som skal ordnes.

Tak til alle

Fodslaw Viborg