Bestyrelsens beretning 2013

Indledning
Det har været et dejligt travlt år i 2013. Vi har haft mange aktiviteter, og der har været flere deltagere end tidligere. I år har vi haft 2.834 deltagere fordelt på vores 60 arrangementer. Det er en stigning på 12 deltagere i forhold til 2012. Det har reelt ikke resulteret i flere medlemmer, da vi havde 117 medlemmer ved udgangen af 2013, men med den nye medlemsstruktur med enkeltmedlemsskab, har vi fået 25 nye medlemmer som medlem nr. to i familien, så der er nu 144 personer på listen.

I 2013 har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder, og suppleanterne er med til alle vores møder og de yder et lige så stort arbejde som bestyrelsesmedlemmerne. Kun i tilfælde af en afstemning i bestyrelsen har de ikke stemmeret, men der har ikke været afstemning i flere år.

Der har også været deltagelse i Fodslaws to møder i region 2, og heraf har det ene været afholdt her i Viborg.

Vi har også deltaget i Fodslaws  Repræsentantskabsmøde i Århus samt DMF (Dansk Motionsforbund) repræsentantskabsmøde i Odense.

Tæl skridt kampagnen som er arrangeret af Dansk Firmaidræt i ugerne 10 – 11 – 12 havde 10 deltagere.

Der er blevet solgt noget foreningstøj og vi synes selv at det ser godt ud, når der kommer en lille flok med blå trøjer eller jakker. Der er også kommet flere refleksveste med ud på turene. Vi har også fået en ny hjemmeside.

Arrangementer
Vi startede året med vintermarchen, hvor der var 246 deltagere på de fire ruter i plantagerne.

Vores træningssæson startede 15. januar med vandreture om tirsdagen. Februar startede med banko den første tirsdag, og så var der normale træningsture.

Marts måned var en aktiv måned med 8 arrangementer, for ud over vores tirsdagsture havde vi bryggermarch med 222 deltagere, en bustur til Husum 44, og så havde vi vores påsketure fra Hald Ege skole, hvor vi startede med lørdagsturen med 34deltagere. Søndagsturen med 256 (20) heraf 22 på påskeægsturen, og her havde vi 6 cyklister.

I april Der var også vores almindelige tirsdagsture i Dollerup Bakker, ved Birke sø sammen med Fodslaw Skive og så i Flensborg plantage.  Hjarbæk Fjord rundt med 48 (-30) deltagere på vandreturen og så prøvede vi med en cykeltur i samarbejde med Dansk cyklistforbund, hvor der kom 10 deltagere. Vi havde også en ny tur på Fur til Bryghuset med 30 deltagere.

Da det blev lyst om aftenen startede vi med tre ture hver tirsdag, og det har fået flere til at komme. Der har hver gang været mellem 3 og 9 deltagere på den nye korte tur, hvor ruten er ca. 3 km lang og hastigheden også er lav.

I maj havde vi  tirsdagsture i, Hjarbæk, Ø Bakker, Ø Dalen og Daugbjerg, og så sluttede måneden med Søndersømarchen med 88 (+5) deltagere.

Juni og så prøvede vi Hald Sø for 4. gang som IVV tur. I år var deltagerantallet 59  (-10) deltagere. Tirsdagsture i Undalslund, Dollerup Bakker, ved Søndersø og fra Søndre Skole (60). I juli var der Hærvejsvandring hvor der var 14 deltagere fra Fodslaw. 7 hjælpere og 7 vandrere.

I august havde vi 5 tirsdagsture  i Vinkel, Hjarbæk, Rødding, Ø-dalen og i plantagerne + en fællestur til Hammel med 2 deltagere fra vores forening, hvor Kjellerup havde inviteret. Her var der ca. 100 med fra forskellige foreninger. Ny tur til Bølling Sø med 8deltagere.

September, oktober og november startede vi med hver sø en gang om måneden og så byture. I sep. havde vi en ny tur omkring Bølling sø med 8 deltagere. Den 29. september havde vi for tredje gang Hjarbæk Efterårsvandring med 84 deltagere (+10) samt 10 på cykel.

Mandag i efterårsferien prøvede vi med en lommelygtetur sammen med Viborg Kommune. Vi synes, at det blev en succes for der var 40 børn og 35 voksne.

I november havde vi foredrag med Lars Nielsen, som fortalte om hans tur på den portugisiske camino. (64)

December med julehygge og pakkespil og så prøvede vi at holde julefrokost (31). Vores permanente rute ”Den grønne vandrerute” (41)

Nyt 2014 bliver en ny tur rundt om Tange sø. Ny tur i Roum. Rutepleje  i plantagerne. Turen om Bølling Sø bliver i år med frokost på Bølling sø Bryghus

Tak til alle.

Fodslaw Viborg