November

Tirsdag den 5. november kl. 19
Vandretur fra P Pladsen Søndre Skole
Start fra Koldingvej 114, 8800 Viborg
(Kaffe i Søndermarks Kirken efter turen)
Turledere: Knud A, Hanne H, Kathe N

Tirsdag den 12. november kl. 19
Vandretur fra LMO,
Start fra Asmildklostervej 11, 8800 Viborg
Turledere, Hans T, Berit W, Lene H

Søndag den 17. november 
Social Hyggetur til Skive Trav, Se Brochure

Tirsdag den 19. november kl. 19
Vandretur Fra Overlund skole
Start fra Indkørsel fra Gl. Randersvej 8800 Viborg.
Turieder: Jan N, Lars N, Alice

Tirsdag den 26. november kl. 18
Julehygge starter med vandreture på 5 km og 3 km
Start fra Vestervang Skole Boghvedevej 26, Viborg.
Turledere: Erling N, Tove 0
Pakkespil med efterfølgende glögg og æbleskiver
Medbring to små pakker (å ca. 25 kr) til pakkespillet.