Fodslaw Viborg 40 år

Fodslaw Viborg lokalforening blev stiftet den 30. november 1972. Idemanden var Vagn Åge Winther–Nielsen, som også var foregangsmand til at stifte Vandreforeningen
Fodslaw i 1970.

Vandreforeningen Fodslaw blev startet i 1970 som træning for 4 dags marchen i Nijmegen og Hærvejsmarchen. Vagn Åge Winther Nielsen var formand for Vandreforeningen Fodslaw i 12 år. I starten var der ingen lokalforeninger men kontaktpersoner i de forskellige områder eller byer, som holdt forbindelsen ved lige til Fodslaw.

Lokalforeningerne kom hurtigt i gang i 1971 og 1972. Det første møde i Fodslaw Viborg blev afholdt 30. november 1972, men der var dog fuld gang i træningsturene i Viborg
allerede i 1971 og der er et sted noteret, at foreningen startede i 1971, men
der findes ikke noget skriftligt materiale fra 1971. Vagn Åge Winther-Nielsen var
Viborgs kontaktperson til han blev formand for Fodslaw Viborg.

Igennem tiderne har der været følgende formænd i Fodslaw Viborg:

 • 1972 – 1974: Vagn Åge Winther Nielsen
  (Formand for Vandreforeningens bestyrelse 70 – 82)
 • 1974 – 1975: Lars Pedersen
 • 1975 – 1979: Erik Lafontaine
 • 1979 – 1991: Bente Rasmussen
  (Medlem af vandreforeningens bestyrelsen 78 – 90)
 • 1991 – 1996: Rigmor Pedersen
 • 1996 – 2001: Jørn Christiansen
 • 2001 – 2009: Ketty Nielsen
 • 2009 – 2016: Knud Overgaard Andersen
 • 2016 –          : Lars Nielsen

I 70’erne var der mange deltagere på turene og i arkiverne er noteret, at Julemotionsturen i Viborg 1973 havde ca. 650 deltagere heraf 468 betalende (2011 var der 105 deltagere). I 1974 var der 378 familiemedlemsskaber (2012 har vi 117
medlemmer).