Juli

Lørdag d. 4. juli
Vandretur på trækstien til Svostrup
mere info følger