Viborgs permanente byvandring

Du kan købe startkort til Viborgs permanente byvandring “Den grønne vandrerrute”  hos Kathe Nielsen på tlf.: 22 36 99 06